LYRICS   [ World ↓ ]
Username:
Fjalëkalimi:

Riktheni fjalëkalimin tuaj?
Regjistrim!
Dhuroj!

Artists :: 0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


Lista e artistëve duke filluar me O - Faqe 1 Lista e artistëve duke filluar me O - Faqe 1


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O A M Trio ↓-103

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Bando ↓-19


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Bando de Maria ↓-791

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O C Tolbert ↓-791


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Children ↓-791

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Cooper ↑+1758

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Crush ↓-103


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Dance ↓-581


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Duo ↓-581

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
o F F Love ↓-377

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Fresh ↓-103

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Halloran ↓-6


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Level ↓-581

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Love ↓-103

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Morno

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Motivo ↓-791


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Paradis ↓-791


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Pioneers!!! ↓-581

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Planeta Quer Viver ↑+8269

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Positive ↓-581

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Quam Tirstis ↓-581

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Rappa ↓-791

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Salto ↑+8269

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Samuli A

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Sole Miope ↓-791

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Som Do Jazz

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Surto ↓-581

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Tallulah ↓-581

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Tao Do Trio ↓-103


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Terço ↓-103

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O Yuki Conjugate ↓-791

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O! The Joy ↓-103


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O' Brother ↓-581

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O' Hooley and Tidow ↑+5058

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O'2L ↓-581


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O'Brian Eselu ↓-105

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O'Brien ↓-791


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O'Brien Family Band ↓-791

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O'Bryan ↓-791

1 Albumi » Lyrics


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bandu2/www/_binc/functions/mysql.php on line 30
O'Bryarly ↓-581

1 Albumi » Lyrics